La missió d’aquesta web és tenir conscienciat a la gent de quants animals estan en perill extinció i com podem solucionar -ho.

 

Perill d’extinció a la vida terrestre (elaborada per Sara)

  • Per obtenir informació em vaig dirigir a vàries pàgines una d’elles era la WWF (https://www.wwf.es/) aquí em van permetre posar-me en contacte amb una directora d’uns dels departaments i em va transmetre via email la informació necessària per poder elaborar la nostra web.

Perill d’extinció a la vida marítima (elaborada per Noa)

  • Per obtenir informació em vaig dirigir a la pàgina del Cram (https://cram.org/ ) aquí em van permetre posar-me en contacte amb la Irene Antúnez Fernández, graduada en ciències el mar i tècnica del departament d’educació i formació de la Fundació CRAM. Jo vaig elaborar unes preguntes que m’interessava per introduir a la web i ella em va respondre amb molta precisió i detall tot per via email. Des d’aquí agraeixo aquesta entitat per la rapidesa i l’amabilitat amb què he estat tractada.