Més de 38.500 espècies estan amenaçades d’extinció: 

Tauros i rayos un 37%

Corals 33%

Crustacis 28%

En general, en tots els grups d’animals marins (mamífers, peixos, rèptils…) trobem espècies en perill d’extinció. Les principals amenaces que pateixen són majoritàriament d’origen antròpic, i les més vulnerables solen ser les que tenen un grau de maduresa sexual elevat, perquè són espècies que triguen més en reproduir-se i recuperar les seves poblacions.

Si ens focalitzem en el medi marí, les problemàtiques que a dia d’avui més afecten al medi marí són: la contaminació per residus, la contaminació química i acústica, la sobrepesca, la destrucció de l’hàbitat marí i els sistemes costaners i el canvi climàtic en aquests medis.

noasara Uncategorized